Liste des individus

Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (nom inconnu)

Nom de familleSURNIndividus
1IACONAIACONA1
2IFFIFF2
3ILGILG2
4IMBODENIMBODEN1
5IMFELDIMFELD8
6IMHASLYIMHASLY1
7IMSANDIMSAND3
8ISAAZISAAZ3
9ISELYISELY1
10ISOZISOZ1
    Individus: 23
Noms affichés: 10